izaberi hrvatski jezik

System specification

Shema osnovnih elemenata za nadzor eduroam usluge sondama
Lokalni prikaz podataka
Prikaz prikupljenih podataka dobivenih od mjerenja direktno na mjernoj sondi (vanjski grafički prikaz, signalizacija, razvojni prikaz podataka).
Mjerna sonda
Mjerna sonda se sastoji od mjernog uređaja i popratne programske podrške za mjerenja zadanih parametara bežične mreže, te sustava za obavještavanje u slučaju prekida komunikacije.
Mjerni etaloni
Mjerni etaloni su servisi koji pružaju parametre mjernoj sondi temeljem koji ista obavlja dio svojih mjerenja, očekujući predefinirano ponašanje prema mjernom etalonu.
Format zapisa izmjerenih parametara pri pohrani i prijenosu
Pohrana izmjerenih podatka moguća je ili lokalno na samom mjernom uređaju ili na udaljenom sustavu za pohranu izmjerenih podataka. Format zapisa definira način na koji će izmjerene parametre mjerni sustav prikazivati okolini.
Centralni sustav za prikupljanje izmjerenih podataka
Ovaj sustav prihvaća dobivene podatke od mjernih sondi, obrađuje ih i zapisuje ih za daljnju obradu.
Web portal
Izmjereni podaci prikazuju se iz centralnog sustava za pohranu podataka, te je moguć pristup do svih prikupljenih podataka.
Vanjski prikaz podataka
Podatke iz centralnog sustava moguće je dobiti putem odgovarajućeg servisa za vanjsku obradu i prikaz.