Uvjeti korištenja

eduroam usluga u Republici Hrvatskoj jedna je od usluga u okviru sustava AAI@EduHr te se stoga pruža u skladu s Pravilnikom o ustroju sustava AAI@EduHr.

Osim toga eduroam usluga u Republici Hrvatskoj dio je europske eduroam konfederacije koja je definirana sljedećim dokumentima:

Europska eduroam konfederacija dio je globalne eduroam usluge (www.eduroam.org).