izaberi hrvatski jezik

Service provider monitoring

eduroam service provider status by servers

This page shows the status of last RADIUS check of service providers RADIUS proxy service with ACCEP-REJECT method.


Legend
All checks done successfully . (83)
Some configuration issues. (5)
One of checks didnt got any answer from RADIUS service. (1)
Network issue. (11)
IP:portService provider nameStatusTS
161.53.160.42:1812DUO.CARNet

3

2022-12-09 07:52:11
161.53.123.48:1812E-dnevnik wifi

3

2022-12-09 07:57:28
161.53.160.37:1812Mobile CARNet

0

2022-12-09 07:52:21
161.53.160.47:1812OkCARNet

3

2022-12-09 07:52:22
161.53.160.43:1812O2CARNet

3

2022-12-09 07:52:23
161.53.160.46:1812Stick2CARNet

3

2022-12-09 07:52:25
161.53.160.44:1812Tele2CARNet

3

2022-12-09 07:52:26
161.53.160.38:1812XCARNet / 3DCARNet

4

2022-12-09 07:52:26
161.53.47.7:1812CARNet, eduroam - PulaFreeAir i e-Otoci

3

2022-12-09 07:52:29
161.53.123.7:1812CARNet interni RADIUS Zagreb

3

2022-12-09 07:52:31
161.53.42.4:1812eduroam usluga Ekonomskog fakulteta u Rijeci

3

2022-12-09 07:52:33
161.53.52.16:1812eduroam usluga Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:52:36
161.53.201.4:1812eduroam usluga Elektrotehničkog fakulteta Osijek

3

2022-12-09 07:52:38
161.53.166.5:1812eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

8

2022-12-09 07:56:47
161.53.34.3:1812Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, eduroam

3

2022-12-09 07:52:41
193.198.213.199:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:52:42
161.53.120.5:1812Usluga bežičnog spajanja na Internet Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:52:44
161.53.2.220:2812Usluga udomljavanja RADIUS poslužitelja za usluge ustanova članica AAI@EduHr

3

2022-12-09 07:52:46
193.198.35.6:1812eduroam usluga Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu

3

2022-12-09 07:52:48
161.53.36.3:1812eduroam usluga Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša

3

2022-12-09 07:52:51
161.53.140.3:1812eduroam wi-fi Medicinskog fakulteta u Splitu

3

2022-12-09 07:52:53
161.53.8.122:1812eduroam usluga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:52:56
161.53.44.3:1812eduroam, wifi usluga Pravnog fakulteta Rijeka

0

2022-12-09 07:53:06
161.53.190.3:1812Usluga bežičnog spajanja na Internet Metalurškog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:53:08
193.198.71.3:1812eduroam za Studentski centar u Slavonskom Brodu

3

2022-12-09 07:53:11
161.53.24.4:1812Sveučilište u Dubrovniku - eduroam

3

2022-12-09 07:53:13
161.53.27.30:1812eduroam - Sveučilište u Zadru

3

2022-12-09 07:53:16
161.53.40.4:1812Usluga bežičnog spajanja na Internet Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

3

2022-12-09 07:53:18
193.198.69.3:1812eduroam usluga Odjela za matematiku, Sveučilišta u Osijeku

3

2022-12-09 07:53:21
161.53.150.3:1812eduroam - Sveučilište u Rijeci

0

2022-12-09 07:53:31
161.53.96.3:1812eduroam usluga bežičnog spajanja Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:53:33
193.198.107.3:1812eduroam usluga Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu

3

2022-12-09 07:53:36
161.53.146.197:1812eduroam usluga Istarskog veleučilišta

4

2022-12-09 07:53:38
82.132.89.131:1812eduroam-Srednjoškolski đački dom u Zadru

0

2022-12-09 07:53:48
193.198.8.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Cvjetno naselje, Zagreb

4

2022-12-09 07:53:50
193.198.17.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Lašćina, Zagreb

3

2022-12-09 07:53:53
193.198.70.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 1, Osijek

3

2022-12-09 07:53:54
193.198.70.99:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 2, Osijek

3

2022-12-09 07:53:56
193.198.96.59:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Rijeka

3

2022-12-09 07:53:57
193.198.16.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 'Stjepan Radić', Zagreb

3

2022-12-09 07:53:59
193.198.39.120:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Split

3

2022-12-09 07:54:02
193.198.17.120:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 'Ante Starčević', Zagreb

3

2022-12-09 07:54:04
193.198.27.59:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Varaždin

3

2022-12-09 07:54:06
193.198.191.66:1812eduroam usluga Veleučilište Velika Gorica

3

2022-12-09 07:54:08
161.53.244.3:1812eduroam usluga Zdravstvenog veleučilišta Zagreb

3

2022-12-09 07:54:10
161.53.116.15:1812eduroam usluga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu

0

2022-12-09 07:54:20
161.53.78.5:1812eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:54:33
161.53.47.10:1812eduroam usluga Sveučilišta u Puli

3

2022-12-09 07:54:35
193.198.34.3:1812eduroam usluga Sveučilišta u Splitu

3

2022-12-09 07:54:38
161.53.212.3:1812eduroam usluga Visokog evanđeoskog teološkog učilišta

3

2022-12-09 07:54:40
161.53.160.208:1812Radius za Eduroam wireless kampusa Sveucilista u Splitu

3

2022-12-09 07:54:42
161.53.141.3:1812eduroam usluga Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

0

2022-12-09 07:54:52
161.53.51.100:1812eduroam usluga Kineziološkog fakulteta

3

2022-12-09 07:54:54
161.53.144.3:1812eduroam usluga Veleučilišta u Šibeniku

3

2022-12-09 07:54:57
161.53.126.55:1812eduroam usluga Stomatološkog fakulteta

3

2022-12-09 07:54:59
193.198.36.3:1812Eduroam ekonomskog fakulteta u Splitu

3

2022-12-09 07:55:02
193.198.6.14:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Đakovo

3

2022-12-09 07:55:04
193.198.70.5:1812Usluga eduroam Studentskog centra u Osijeku

3

2022-12-09 07:55:17
148.251.217.24:1812eduroam usluga Visoke škole za sigurnost

0

2022-12-09 07:55:27
31.147.204.240:1812eduroam wi-fi Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:55:29
161.53.38.3:1812eduroam usluga Sveučilišne knjižnice u Splitu

3

2022-12-09 07:55:32
193.198.217.3:1812eduroam WIFI Zagrebačke škole ekonomije i managementa

3

2022-12-09 07:55:34
161.53.209.25:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Osijek

3

2022-12-09 07:55:36
161.53.204.6:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta u Osijeku

3

2022-12-09 07:55:39
161.53.2.75:1812eduroam usluga Rektorata Svučilišta u Zagrebu u sastavu UNIZG-WLAN

3

2022-12-09 07:55:41
31.147.204.186:1812Usluga bežičnog spajanja na internet Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

3

2022-12-09 07:55:44
193.198.63.47:1812eduroam usluga Sveučilišta Sjever

3

2022-12-09 07:55:46
161.53.95.2:1812eduroam usluga Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

0

2022-12-09 07:55:56
193.198.2.3:1812eduroam usluga Veleučilišta u Karlovcu

3

2022-12-09 07:55:58
193.198.38.57:1812eduroam usluga Mediteranskog instituta za istraživanje života

3

2022-12-09 07:56:01
161.53.128.16:1812eduroam usluga Instituta Ruđer Bošković

0

2022-12-09 07:56:11
161.53.127.4:1812eduroam usluga Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:56:13
31.147.205.37:1812eduroam usluga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:56:18
161.53.97.10:1812eduroam usluga Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:56:21
161.53.108.11:1812eduroam usluga Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

3

2022-12-09 07:56:23
161.53.216.35:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:56:25
161.53.191.11:1812eduroam usluga Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:56:30
193.198.24.3:1812eduroam usluga NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

0

2022-12-09 07:56:40
193.198.27.57:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 2 Varaždin

3

2022-12-09 07:56:41
31.147.204.33:1812eduroam Šumarskog fakulteta

3

2022-12-09 07:56:59
161.53.155.3:1812eduroam usluga Kliničke bolnice "Sveti Duh"

3

2022-12-09 07:56:28
161.53.35.3:1812eduroam usluga Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

3

2022-12-09 07:57:02
161.53.37.3:1812eduroam usluga na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu

3

2022-12-09 07:57:14
161.53.33.3:1812eduroam usluga Pravnog fakulteta u Splitu

3

2022-12-09 07:57:17
193.198.77.167:1812eduroam usluga Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

3

2022-12-09 07:56:16
31.147.205.80:1812eduroam usluga Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

3

2022-12-09 07:57:19
161.53.229.3:1812eduroam - ERF

3

2022-12-09 07:57:22
193.198.18.3:1812eduroam usluga Fakulteta hrvatskih studija

4

2022-12-09 07:57:24
31.147.205.104:1812eduroam usluga Sveučilišta u Slavonskom Brodu

4

2022-12-09 07:57:26
31.147.205.3:1812eduroam usluga Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:57:30
31.147.204.250:1812eduroam usluga Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

3

2022-12-09 07:57:33
161.53.178.35:1812eduroam usluga Veleučilišta u Bjelovaru

3

2022-12-09 07:57:35
161.53.235.3:1812eduroam usluga Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:57:38
31.147.204.224:1812eduroam usluga Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:57:40
161.53.32.3:1812eduroam usluga Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

3

2022-12-09 07:58:13
31.147.205.8:1812eduroam usluga Tekstilno-tehnološkog fakulteta

3

2022-12-09 07:58:35
161.53.60.3:1812eduroam usluga Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

3

2022-12-09 07:59:08
31.147.204.220:1812eduroam usluga Pravnog fakulteta u Zagrebu

3

2022-12-09 07:59:10
161.53.2.108:1812eduroam usluga Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu

3

2022-12-09 07:59:11
161.53.2.205:1812eduroam usluga Visokog učilišta Algebra

0

2022-12-09 07:59:21