Service provider monitoring

eduroam service provider status by servers

This page shows the status of last RADIUS check of service providers RADIUS proxy service with ACCEP-REJECT method.


Legend
All checks done successfully . (77)
Some configuration issues. (17)
One of checks didnt got any answer from RADIUS service. (0)
Network issue. (20)
IP:portService provider nameStatusTS
161.53.160.42:1812DUO.CARNet

3

2018-07-17 00:30:03
161.53.123.48:1812E-dnevnik wifi

3

2018-07-17 00:32:25
161.53.160.48:1812E-dnevnik wifi

3

2018-07-17 00:30:05
161.53.160.60:1812E-dnevnik wifi

3

2018-07-17 00:30:04
161.53.160.39:1812MetroCARNet

0

2018-07-17 00:30:15
161.53.160.37:1812Mobile CARNet

4

2018-07-17 00:30:15
161.53.160.47:1812OkCARNet

3

2018-07-17 00:30:16
161.53.160.43:1812O2CARNet

3

2018-07-17 00:30:18
161.53.160.46:1812Stick2CARNet

3

2018-07-17 00:30:19
161.53.160.44:1812Tele2CARNet

3

2018-07-17 00:30:20
161.53.160.38:1812XCARNet / 3DCARNet

4

2018-07-17 00:30:20
193.198.155.5:1812UNIZG-WLAN, Beži?na mreža Sveu?ilišta u Zagrebu

0

2018-07-17 00:30:30
161.53.47.49:1812CARNet, eduroam - PulaFreeAir i e-Otoci

0

2018-07-17 00:30:40
161.53.47.7:1812CARNet, eduroam - PulaFreeAir i e-Otoci

3

2018-07-17 00:30:43
161.53.123.7:1812CARNet interni RADIUS Zagreb

3

2018-07-17 00:30:44
161.53.160.7:1812CARNet interni RADIUS Zagreb

3

2018-07-17 00:30:46
161.53.42.4:1812eduroam usluga Ekonomskog fakulteta u Rijeci

3

2018-07-17 00:30:47
161.53.52.16:1812eduroam usluga Ekonomskog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2018-07-17 00:30:49
161.53.201.4:1812eduroam usluga Elektrotehni?kog fakulteta Osijek

4

2018-07-17 00:32:43
161.53.166.5:1812eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

4

2018-07-17 00:30:52
193.198.209.6:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta, Sveu?ilišta u Rijeci

3

2018-07-17 00:30:54
161.53.34.3:1812Filozofski fakultet, Sveu?ilište u Splitu, eduroam

3

2018-07-17 00:30:55
193.198.213.199:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:30:56
161.53.120.5:1812Usluga beži?nog spajanja na Internet Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2018-07-17 00:31:01
161.53.178.17:1812eduroam usluga Institut prometa i veza u Zagreb

3

2018-07-17 00:31:04
193.198.35.3:1812eduroam usluga Katoli?kog bogoslovnog fakulteta u Splitu

3

2018-07-17 00:31:05
161.53.36.3:1812eduroam usluga Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša

3

2018-07-17 00:31:08
161.53.140.3:1812eduroam wi-fi Medicinskog fakulteta u Splitu

0

2018-07-17 00:31:18
161.53.8.122:1812eduroam usluga Prirodoslovno-matemati?kog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:31:22
161.53.46.3:1812eduroam - Sveu?ilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci

3

2018-07-17 00:31:24
161.53.44.3:1812eduroam, wifi usluga Pravnog fakulteta Rijeka

3

2018-07-17 00:31:26
193.198.223.88:1812eduroam usluga na Prirodoslovno-matemati?kom fakultetu, Pomorskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveu?ilišta u Splitu

3

2018-07-17 00:31:28
161.53.190.3:1812Usluga beži?nog spajanja na Internet Metalurškog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:31:32
161.53.210.3:1812eduroam za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

3

2018-07-17 00:31:35
193.198.71.3:1812eduroam za Studentski centar u Slavonskom Brodu

3

2018-07-17 00:31:36
161.53.24.4:1812Sveu?ilište u Dubrovniku - eduroam

3

2018-07-17 00:31:38
161.53.27.3:1812eduroam - Sveu?ilište u Zadru

4

2018-07-17 00:31:40
161.53.40.4:1812Usluga beži?nog spajanja na Internet Tehni?kog fakulteta Sveu?ilišta u Rijeci

3

2018-07-17 00:31:41
193.198.69.3:1812eduroam usluga Odjela za matematiku, Sveu?ilišta u Osijeku

3

2018-07-17 00:31:43
161.53.150.3:1812eduroam - Sveu?ilište u Rijeci

3

2018-07-17 00:33:15
193.198.209.253:1812eduroam - Sveu?ilište u Rijeci

3

2018-07-17 00:31:45
161.53.96.3:1812eduroam usluga beži?nog spajanja Veterinarskog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:35:34
161.53.96.7:1812eduroam usluga beži?nog spajanja Veterinarskog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2018-07-17 00:31:47
193.198.107.3:1812eduroam usluga Veleu?ilišta "Marko Maruli?" u Kninu

3

2018-07-17 00:31:48
161.53.146.197:1812eduroam usluga ustanove Politehnika Pula visoka tehni?ko-poslovna škola s pravom javnosti

3

2018-07-17 00:31:51
82.132.89.131:1812eduroam-Srednjoškolski ?a?ki dom u Zadru

3

2018-07-17 00:31:53
193.198.8.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Cvjetno naselje, Zagreb

3

2018-07-17 00:31:54
193.198.17.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Laš?ina, Zagreb

3

2018-07-17 00:31:56
193.198.70.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 1, Osijek

3

2018-07-17 00:31:58
193.198.70.99:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 2, Osijek

0

2018-07-17 00:32:08
193.198.96.59:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Rijeka

3

2018-07-17 00:32:09
193.198.16.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 'Stjepan Radi?', Zagreb

3

2018-07-17 00:32:10
193.198.39.120:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Split

3

2018-07-17 00:32:12
193.198.17.120:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 'Ante Star?evi?', Zagreb

3

2018-07-17 00:32:13
193.198.27.59:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Varaždin

3

2018-07-17 00:32:14
193.198.191.66:1812eduroam usluga Veleu?ilište Velika Gorica

3

2018-07-17 00:32:16
161.53.244.3:1812eduroam usluga Zdravstvenog veleu?ilišta Zagreb

3

2018-07-17 00:32:17
161.53.178.35:1812eduroam usluga Visoke tehni?ke škole u Bjelovaru

4

2018-07-17 00:31:30
161.53.116.8:1812eduroam usluga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:31:33
161.53.116.15:1812eduroam usluga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:32:19
193.198.66.3:1812eduroam usluga Veleu?ilišta u Požegi

4

2018-07-17 00:32:22
161.53.41.3:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta, Sveu?ilišta u Rijeci

4

2018-07-17 00:32:24
161.53.2.220:2812MZOS - pristupna to?ka za eduroam

3

2018-07-17 00:31:21
161.53.78.5:1812eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva, Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:30:59
161.53.47.10:1812eduroam usluga Sveu?ilišta u Puli

3

2018-07-17 00:30:58
193.198.34.3:1812eduroam usluga Sveu?ilišta u Splitu

3

2018-07-17 00:30:50
161.53.165.3:1812eduroam usluga Sveu?ilišta u Splitu

3

2018-07-17 00:31:07
161.53.212.3:1812eduroam usluga Visokog evan?eoskog teološkog u?ilišta

3

2018-07-17 00:32:28
161.53.160.208:1812Radius za Eduroam wireless kampusa Sveucilista u Splitu

3

2018-07-17 00:32:46
91.241.53.7:1812eduroam grad ?akovec

0

2018-07-17 00:32:38
161.53.141.3:1812eduroam usluga Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

3

2018-07-17 00:32:39
161.53.88.3:1812Staroslavenski institut AAI@EduHr

4

2018-07-17 00:32:45
161.53.51.100:1812eduroam usluga Kineziološkog fakulteta

3

2018-07-17 00:32:41
161.53.126.55:1812eduroam usluga Stomatološkog fakulteta

3

2018-07-17 00:32:47
193.198.6.14:1812Pristup mreži iz Studentskog doma ?akovo

3

2018-07-17 00:32:26
161.53.240.16:1812eduroam usluga Nacionalne sveu?ilišne knjižnice u Zagrebu

0

2018-07-17 00:32:58
193.198.70.5:1812Usluga eduroam Studentskog centra u Osijeku

3

2018-07-17 00:32:59
148.251.217.24:1812eduroam usluga Visoke škole za sigurnost

3

2018-07-17 00:33:01
213.147.104.156:1812eduroam grad Zagreb

0

2018-07-17 00:33:11
31.147.204.240:1812eduroam wi-fi Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu

3

2018-07-17 00:33:14
31.147.204.241:1812eduroam wi-fi Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu

3

2018-07-17 00:33:16
161.53.38.3:1812eduroam usluga Sveu?ilišne knjižnice u Splitu

3

2018-07-17 00:33:12
193.198.217.3:1812eduroam WIFI Zagreba?ke škole ekonomije i managementa

3

2018-07-17 00:33:18
161.53.209.3:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Osijek

4

2018-07-17 00:33:22
185.50.12.50:1812eduroam grad Opatija

0

2018-07-17 00:33:42
161.53.204.6:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta u Osijeku

3

2018-07-17 00:33:45
161.53.2.75:1812eduroam usluga Rektorata Svu?ilišta u Zagrebu u sastavu UNIZG-WLAN

3

2018-07-17 00:33:43
161.53.39.246:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2018-07-17 00:34:35
161.53.39.245:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2018-07-17 00:34:25
161.53.39.244:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2018-07-17 00:34:15
161.53.39.243:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2018-07-17 00:34:05
161.53.39.242:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2018-07-17 00:33:55
161.53.149.3:1812eduroam usluga Sveu?ilišne knjižnice Rijeka

3

2018-07-17 00:34:36
161.53.226.30:1812EDURoam Radius

0

2018-07-17 00:34:46
31.147.204.186:1812Usluga beži?nog spajanja na internet Me?imurskog veleu?ilišta u ?akovcu

3

2018-07-17 00:34:48
193.198.63.47:1812eduroam usluga Sveu?ilišta Sjever

3

2018-07-17 00:34:49
161.53.95.13:1812eduroam usluga Agronomskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2018-07-17 00:34:51
193.198.2.3:1812eduroam usluga Veleu?ilišta u Karlovcu

3

2018-07-17 00:34:52
193.198.38.57:1812eduroam usluga Mediteranskog instituta za istraživanje života

3

2018-07-17 00:34:54
161.53.128.16:1812eduroam usluga Instituta Ru?er Boškovi?

3

2018-07-17 00:34:56
161.53.129.139:1812eduroam usluga Instituta Ru?er Boškovi?

3

2018-07-17 00:34:55
161.53.127.4:1812eduroam usluga Geotehni?kog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:34:58
161.53.239.3:1812eduroam usluga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveu?ilišta u Zagrebu

0

2018-07-17 00:35:08
161.53.238.3:1812eduroam usluga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:35:09
161.53.97.10:1812eduroam usluga Fakulteta prometnih znanosti Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:35:10
161.53.108.3:1812eduroam usluga Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

3

2018-07-17 00:31:20
161.53.216.16:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2018-07-17 00:33:20
161.53.216.35:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

3

2018-07-17 00:31:50
193.198.107.9:1812StuDOM usluga Veleu?ilišta "Marko Maruli?" u Kninu

0

2018-07-17 00:35:20
193.198.107.10:1812StuDOM usluga Veleu?ilišta "Marko Maruli?" u Kninu

0

2018-07-17 00:35:30
161.53.191.11:1812eduroam usluga U?iteljskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2018-07-17 00:35:33
161.53.1.253:1812Nadzor mrežne infrastrukture

0

2018-07-17 00:35:44
192.168.254.40:1812eduroam usluga NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

0

2018-07-17 00:35:54
193.198.27.57:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 2 Varaždin

4

2018-07-17 00:35:56