izaberi hrvatski jezik

Service provider monitoring

eduroam service provider status by servers

This page shows the status of last RADIUS check of service providers RADIUS proxy service with ACCEP-REJECT method.


Legend
All checks done successfully . (89)
Some configuration issues. (6)
One of checks didnt got any answer from RADIUS service. (0)
Network issue. (20)
IP:portService provider nameStatusTS
161.53.160.42:1812DUO.CARNet

3

2022-06-25 10:54:23
161.53.123.48:1812E-dnevnik wifi

3

2022-06-25 11:01:28
161.53.160.39:1812MetroCARNet

4

2022-06-25 10:54:23
161.53.160.37:1812Mobile CARNet

4

2022-06-25 10:54:24
161.53.160.47:1812OkCARNet

3

2022-06-25 10:54:25
161.53.160.43:1812O2CARNet

3

2022-06-25 10:54:26
161.53.160.46:1812Stick2CARNet

3

2022-06-25 10:54:28
161.53.160.44:1812Tele2CARNet

3

2022-06-25 10:54:29
161.53.160.38:1812XCARNet / 3DCARNet

4

2022-06-25 10:54:29
161.53.2.74:1812UNIZG-WLAN, Bežična mreža Sveučilišta u Zagrebu

0

2022-06-25 10:54:39
161.53.47.7:1812CARNet, eduroam - PulaFreeAir i e-Otoci

3

2022-06-25 10:54:42
161.53.123.7:1812CARNet interni RADIUS Zagreb

3

2022-06-25 10:54:43
161.53.42.4:1812eduroam usluga Ekonomskog fakulteta u Rijeci

3

2022-06-25 10:54:46
161.53.52.16:1812eduroam usluga Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:54:48
161.53.201.4:1812eduroam usluga Elektrotehničkog fakulteta Osijek

3

2022-06-25 10:54:51
161.53.166.5:1812eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

3

2022-06-25 11:00:44
193.198.209.6:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci

0

2022-06-25 10:55:01
161.53.34.3:1812Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, eduroam

3

2022-06-25 10:55:03
193.198.213.199:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:55:04
161.53.120.5:1812Usluga bežičnog spajanja na Internet Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:55:07
161.53.2.220:2812Usluga udomljavanja RADIUS poslužitelja za usluge ustanova članica AAI@EduHr

3

2022-06-25 10:55:08
193.198.35.6:1812eduroam usluga Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu

3

2022-06-25 10:55:11
161.53.36.3:1812eduroam usluga Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša

3

2022-06-25 10:55:14
161.53.140.3:1812eduroam wi-fi Medicinskog fakulteta u Splitu

3

2022-06-25 10:55:16
161.53.8.122:1812eduroam usluga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:55:19
161.53.46.3:1812eduroam - Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci

0

2022-06-25 10:55:29
161.53.44.3:1812eduroam, wifi usluga Pravnog fakulteta Rijeka

3

2022-06-25 10:55:31
193.198.223.88:1812eduroam usluga na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Pomorskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu

0

2022-06-25 10:55:41
161.53.190.3:1812Usluga bežičnog spajanja na Internet Metalurškog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:55:44
161.53.210.3:1812eduroam za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

0

2022-06-25 10:55:54
193.198.71.3:1812eduroam za Studentski centar u Slavonskom Brodu

3

2022-06-25 10:55:56
161.53.24.4:1812Sveučilište u Dubrovniku - eduroam

3

2022-06-25 10:55:59
161.53.27.30:1812eduroam - Sveučilište u Zadru

3

2022-06-25 10:56:01
161.53.40.4:1812Usluga bežičnog spajanja na Internet Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

3

2022-06-25 10:56:04
193.198.69.3:1812eduroam usluga Odjela za matematiku, Sveučilišta u Osijeku

3

2022-06-25 10:56:06
161.53.150.3:1812eduroam - Sveučilište u Rijeci

3

2022-06-25 10:56:09
161.53.96.3:1812eduroam usluga bežičnog spajanja Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:56:11
193.198.107.3:1812eduroam usluga Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu

3

2022-06-25 10:56:14
161.53.146.197:1812eduroam usluga Istarskog veleučilišta

4

2022-06-25 10:56:16
82.132.89.131:1812eduroam-Srednjoškolski đački dom u Zadru

0

2022-06-25 10:56:26
193.198.8.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Cvjetno naselje, Zagreb

3

2022-06-25 10:56:28
193.198.17.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Lašćina, Zagreb

3

2022-06-25 10:56:31
193.198.70.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 1, Osijek

3

2022-06-25 10:56:32
193.198.70.99:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 2, Osijek

3

2022-06-25 10:56:34
193.198.96.59:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Rijeka

3

2022-06-25 10:56:35
193.198.16.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 'Stjepan Radić', Zagreb

3

2022-06-25 10:56:37
193.198.39.120:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Split

3

2022-06-25 10:56:40
193.198.17.120:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 'Ante Starčević', Zagreb

3

2022-06-25 10:56:42
193.198.27.59:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Varaždin

3

2022-06-25 10:56:44
193.198.191.66:1812eduroam usluga Veleučilište Velika Gorica

3

2022-06-25 10:56:46
161.53.244.3:1812eduroam usluga Zdravstvenog veleučilišta Zagreb

3

2022-06-25 10:56:48
161.53.116.15:1812eduroam usluga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu

0

2022-06-25 10:57:01
193.198.66.3:1812eduroam usluga Veleučilišta u Požegi

4

2022-06-25 10:57:03
161.53.41.3:1812eduroam usluga na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

3

2022-06-25 10:57:05
161.53.78.5:1812eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:57:18
161.53.47.10:1812eduroam usluga Sveučilišta u Puli

3

2022-06-25 10:57:20
193.198.34.3:1812eduroam usluga Sveučilišta u Splitu

3

2022-06-25 10:57:23
161.53.212.3:1812eduroam usluga Visokog evanđeoskog teološkog učilišta

3

2022-06-25 10:57:25
161.53.160.208:1812Radius za Eduroam wireless kampusa Sveucilista u Splitu

3

2022-06-25 10:57:27
161.53.141.3:1812eduroam usluga Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

0

2022-06-25 10:57:37
161.53.88.3:1812Staroslavenski institut AAI@EduHr

0

2022-06-25 10:57:47
161.53.51.100:1812eduroam usluga Kineziološkog fakulteta

3

2022-06-25 10:57:49
161.53.144.3:1812eduroam usluga Veleučilišta u Šibeniku

0

2022-06-25 10:57:59
161.53.126.55:1812eduroam usluga Stomatološkog fakulteta

3

2022-06-25 10:58:02
193.198.36.3:1812Eduroam ekonomskog fakulteta u Splitu

3

2022-06-25 10:58:04
193.198.6.14:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Đakovo

3

2022-06-25 10:58:07
193.198.70.5:1812Usluga eduroam Studentskog centra u Osijeku

3

2022-06-25 10:58:19
148.251.217.24:1812eduroam usluga Visoke škole za sigurnost

0

2022-06-25 10:58:29
31.147.204.240:1812eduroam wi-fi Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:58:31
161.53.38.3:1812eduroam usluga Sveučilišne knjižnice u Splitu

3

2022-06-25 10:58:34
193.198.217.3:1812eduroam WIFI Zagrebačke škole ekonomije i managementa

3

2022-06-25 10:58:37
161.53.209.25:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Osijek

3

2022-06-25 10:58:39
161.53.204.6:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta u Osijeku

3

2022-06-25 10:58:42
161.53.2.75:1812eduroam usluga Rektorata Svučilišta u Zagrebu u sastavu UNIZG-WLAN

3

2022-06-25 10:58:44
161.53.39.242:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2022-06-25 10:58:54
161.53.149.3:1812eduroam usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka

0

2022-06-25 10:59:04
161.53.226.30:1812EDURoam Radius

0

2022-06-25 10:59:14
31.147.204.186:1812Usluga bežičnog spajanja na internet Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

3

2022-06-25 10:59:17
193.198.63.47:1812eduroam usluga Sveučilišta Sjever

3

2022-06-25 10:59:19
161.53.95.2:1812eduroam usluga Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

0

2022-06-25 10:59:29
193.198.2.3:1812eduroam usluga Veleučilišta u Karlovcu

3

2022-06-25 10:59:36
193.198.38.57:1812eduroam usluga Mediteranskog instituta za istraživanje života

3

2022-06-25 10:59:38
161.53.128.16:1812eduroam usluga Instituta Ruđer Bošković

3

2022-06-25 10:59:40
161.53.127.4:1812eduroam usluga Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:59:43
31.147.205.37:1812eduroam usluga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:59:48
161.53.97.10:1812eduroam usluga Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:59:50
161.53.108.11:1812eduroam usluga Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

3

2022-06-25 10:59:52
161.53.216.35:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 10:59:55
193.198.107.9:1812StuDOM usluga Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu

0

2022-06-25 11:00:07
161.53.191.11:1812eduroam usluga Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 11:00:10
161.53.1.253:1812Nadzor mrežne infrastrukture

0

2022-06-25 11:00:20
193.198.24.3:1812eduroam usluga NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

0

2022-06-25 11:00:30
193.198.27.57:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 2 Varaždin

3

2022-06-25 11:00:31
31.147.204.217:1812eduroam usluga Veleučilišta u Slavonskom Brodu

0

2022-06-25 11:00:41
31.147.204.33:1812eduroam Šumarskog fakulteta

3

2022-06-25 11:00:58
161.53.155.3:1812eduroam usluga Kliničke bolnice "Sveti Duh"

3

2022-06-25 10:59:57
161.53.35.3:1812eduroam usluga Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

3

2022-06-25 11:01:01
161.53.37.3:1812eduroam usluga na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu

3

2022-06-25 11:01:14
161.53.33.3:1812eduroam usluga Pravnog fakulteta u Splitu

3

2022-06-25 11:01:16
193.198.77.167:1812eduroam usluga Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

3

2022-06-25 10:59:45
31.147.205.80:1812eduroam usluga Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

3

2022-06-25 11:01:19
161.53.229.3:1812eduroam - ERF

3

2022-06-25 11:01:21
193.198.18.3:1812eduroam usluga Fakulteta hrvatskih studija

4

2022-06-25 11:01:23
31.147.205.104:1812eduroam usluga Sveučilišta u Slavonskom Brodu

3

2022-06-25 11:01:26
31.147.205.3:1812eduroam usluga Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 11:01:31
31.147.204.250:1812eduroam usluga Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

3

2022-06-25 11:01:33
161.53.178.35:1812eduroam usluga Veleučilišta u Bjelovaru

3

2022-06-25 11:01:35
161.53.235.3:1812eduroam usluga Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 11:01:38
31.147.204.224:1812eduroam usluga Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

3

2022-06-25 11:01:40
161.53.32.3:1812eduroam usluga Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

3

2022-06-25 11:02:13
31.147.205.8:1812eduroam usluga Tekstilno-tehnološkog fakulteta

3

2022-06-25 11:02:35
161.53.2.205:1812eduroam usluga Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

0

2022-06-25 11:03:06
161.53.60.3:1812eduroam usluga Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

3

2022-06-25 11:03:08
31.147.204.220:1812eduroam usluga Pravnog fakulteta u Zagrebu

3

2022-06-25 11:03:11
161.53.2.108:1812eduroam usluga Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu

3

2022-06-25 11:03:12