eduroam.hr - Mjesec eduroama 2016.

Mjesec eduroama 2016.www.eduroam.hr

Sveučilišni računski centar (Srce) , kao koordinator usluge eduroam organizirao je Mjesec eduroama 2016. kako bismo nizom aktivnosti uslugu eduroam još više približili krajnjim korisnicima - studentima, nastavnicima i istraživačima.



Tijekom Mjeseca eduroama 2016. održavali smo niz aktivnosti:

11. travnja - 11. svibnja 2016.
 • Mjerenje broja korisnika usluge eduroam
 • Prikazivanje edukativnih informativnih filmova o usluzi eduroam
 • Održavanje radionica o stanju usluge eduroam
 • 23. svibnja 2016.
 • Svečana dodjela plakete za popularizaciju usluge eduroam


  • Mjerenje broja novih korisnika usluge eduroam

  Od 11. travnja do 11. svibnja mjerili smo broj novih korisnika koji su započeli koristiti eduroam na način da su za početnu konfiguraciju svog uređaja iskoristili poseban sustav "eduroam installer".

  Prema konačnim rezultatima mjerenja najbolje rezultate postignule su sljedeće ustanove:
  1. Klinički bolnički centar u Osijeku - kategorija malih IdP-ova (do 100 identiteta u imeniku)
  2. Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet - kategorija srednjih IdP-ova (do 1000 identiteta u imeniku)
  3. Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - kategorija velikih IdP-ova (iznad 1000 identiteta u imeniku)



  • Radionice o stanju usluge eduroam

  Održali smo niz radionica o stanju usluge eduroam, namijenjene svima onima koju su zainteresirani za tu uslugu.

  Iz predavanja za korisnike izdvajamo:
  • Što je eduroam?
  • Gdje se može koristiti?
  • Što je potrebno za njegovo korištenje?
  • Kako mogu konfigurirati eduroam?
  • Kome se obratiti za pomoć?
  • Koliko se eduroam koristi?
  Iz predavanja za administratore izdvajamo:
  • Uspostava usluge (na matičnim ustanovama koje nemaju uspostavljenu uslugu eduroam)
  • Certifikati prilikom autentikacije
  • Uvođenje bežične infrastrukture za pouzdan pristup eduroam installeru putem SSID-a wlan-setup
  • eduroam nadzorna sonda.

  Predavanje je dostupno za preuzimanje u PDF formatu.

  mjesec_eduroama_2016.pdf



  • Radionice smo održali u Zagrebu, Zadru, Splitu i Osijeku, prema navedenom rasporedu:
  Zagreb
  Zadar
  Split
  Osijek
  • 25. travnja 2016. od 11 do 13 sati
   • Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77.
  • Zadar - 3. svibnja 2016. od 11 do 13 sati
   • Sveučilište u Zadru, Trg kneza Višeslava 9.
  • Split - 5. svibnja 2016. od 11:30 do 13:30 sati
   • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet u Splitu, Prirodoslovno - matematički fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet, Ulica Ruđera Boškovića 33.
  • 10. svibnja 2016. od 10 do 12 sati
   • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Elektrotehnički fakultet, Trpimirova 2b.
   10. svibnja 2016. od 13 do 15 sati
   • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za matematiku, Trg Lj. Gaja 6.


  • Edukativni filmovi o usluzi eduroam

  U sklopu održavanja spomenutog događanja, putem Društvene mreže Facebook prikazivali smo obrazovne filmove o raznim aspektima eduroama.




  • Svečana dodjela priznanja za popularizacije usluge eduroam

  23. svibnja, u Srcu, na Danima e-infrastrukture ravnatelj Srca dr.sc. Zoran Bekić uručio je Priznanje za doprinos popularizaciji eduroama tijekom Mjeseca eduroama 2016. ustanovama koje su postignule najbolje rezultate.