Mjesec eduroama 2018.www.eduroam.hrAnketni upitnik o usluzi eduroameduroam™ (education roaming) je roaming-usluga zamišljena pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža (TERENA) i ostvarena kroz međunarodni projekt GÉANT. Usluga eduroam usmjerena je na omogućavanje bežičnog, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa. Hrvatska je od samoga početka zahvaljujući Srcu i sustavu AAI@EduHr aktivna u izgradnji i pružanju usluge eduroam.


Sa ciljem unaprijeđenja usluge eduroam molimo Vas da popunite kratki anketni upitnik. U nastavku su dva anketna upitnika za korisnike koji koriste i za korisnike koji ne koriste uslugu eduroam.


Koristite li eduroam?


DA NE