Service provider monitoring

eduroam service provider status by servers

This page shows the status of last RADIUS check of service providers RADIUS proxy service with ACCEP-REJECT method.


Legend
All checks done successfully . (0)
Some configuration issues. (97)
One of checks didnt got any answer from RADIUS service. (0)
Network issue. (15)
IP:portService provider nameStatusTS
161.53.160.42:1812DUO.CARNet

4

2017-09-25 05:30:04
161.53.123.48:1812E-dnevnik wifi

4

2017-09-25 05:33:10
161.53.160.48:1812E-dnevnik wifi

4

2017-09-25 05:30:08
161.53.160.60:1812E-dnevnik wifi

4

2017-09-25 05:30:06
161.53.160.39:1812MetroCARNet

0

2017-09-25 05:30:18
161.53.160.37:1812Mobile CARNet

4

2017-09-25 05:30:18
161.53.160.47:1812OkCARNet

4

2017-09-25 05:30:20
161.53.160.43:1812O2CARNet

4

2017-09-25 05:30:22
161.53.160.46:1812Stick2CARNet

4

2017-09-25 05:30:25
161.53.160.44:1812Tele2CARNet

4

2017-09-25 05:30:27
161.53.160.38:1812XCARNet / 3DCARNet

4

2017-09-25 05:30:27
193.198.155.5:1812UNIZG-WLAN, Beži?na mreža Sveu?ilišta u Zagrebu

0

2017-09-25 05:30:37
161.53.47.49:1812CARNet, eduroam - PulaFreeAir i e-Otoci

0

2017-09-25 05:30:47
161.53.47.7:1812CARNet, eduroam - PulaFreeAir i e-Otoci

4

2017-09-25 05:30:51
161.53.160.7:1812CARNet interni RADIUS Zagreb

4

2017-09-25 05:30:55
161.53.123.7:1812CARNet interni RADIUS Zagreb

4

2017-09-25 05:30:53
161.53.42.4:1812eduroam usluga Ekonomskog fakulteta u Rijeci

4

2017-09-25 05:30:58
161.53.52.16:1812eduroam usluga Ekonomskog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:31:00
161.53.201.4:1812eduroam usluga Elektrotehni?kog fakulteta Osijek

4

2017-09-25 05:33:24
161.53.166.5:1812eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

4

2017-09-25 05:31:04
193.198.209.6:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta, Sveu?ilišta u Rijeci

4

2017-09-25 05:31:06
161.53.34.3:1812Filozofski fakultet, Sveu?ilište u Splitu, eduroam

4

2017-09-25 05:31:09
193.198.213.199:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:31:11
161.53.120.3:1812Usluga beži?nog spajanja na Internet Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveu?ilišta u Zagrebu

0

2017-09-25 05:31:25
161.53.178.17:1812eduroam usluga Institut prometa i veza u Zagreb

4

2017-09-25 05:31:29
193.198.35.3:1812eduroam usluga Katoli?kog bogoslovnog fakulteta u Splitu

4

2017-09-25 05:31:32
161.53.36.3:1812eduroam usluga Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša

4

2017-09-25 05:31:36
161.53.140.3:1812eduroam wi-fi Medicinskog fakulteta u Splitu

4

2017-09-25 05:31:38
161.53.8.122:1812eduroam usluga Prirodoslovno-matemati?kog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:31:45
161.53.46.3:1812eduroam - Sveu?ilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci

4

2017-09-25 05:31:47
161.53.44.3:1812eduroam, wifi usluga Pravnog fakulteta Rijeka

4

2017-09-25 05:31:49
193.198.223.88:1812eduroam usluga na Prirodoslovno-matemati?kom fakultetu, Pomorskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveu?ilišta u Splitu

4

2017-09-25 05:31:53
161.53.190.3:1812Usluga beži?nog spajanja na Internet Metalurškog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:31:58
161.53.210.3:1812eduroam za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

4

2017-09-25 05:32:02
193.198.71.3:1812eduroam za Studentski centar u Slavonskom Brodu

4

2017-09-25 05:32:04
161.53.24.4:1812Sveu?ilište u Dubrovniku - eduroam

4

2017-09-25 05:32:07
161.53.27.3:1812eduroam - Sveu?ilište u Zadru

4

2017-09-25 05:32:09
161.53.40.4:1812Usluga beži?nog spajanja na Internet Tehni?kog fakulteta Sveu?ilišta u Rijeci

4

2017-09-25 05:32:11
193.198.69.3:1812eduroam usluga Odjela za matematiku, Sveu?ilišta u Osijeku

4

2017-09-25 05:32:14
193.198.209.253:1812eduroam - Sveu?ilište u Rijeci

4

2017-09-25 05:32:16
161.53.150.3:1812eduroam - Sveu?ilište u Rijeci

4

2017-09-25 05:33:54
161.53.96.3:1812eduroam usluga beži?nog spajanja Veterinarskog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:32:19
161.53.96.7:1812eduroam usluga beži?nog spajanja Veterinarskog fakulteta, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:36:01
193.198.107.3:1812eduroam usluga Veleu?ilišta "Marko Maruli?" u Kninu

4

2017-09-25 05:32:21
161.53.146.197:1812eduroam usluga ustanove Politehnika Pula visoka tehni?ko-poslovna škola s pravom javnosti

4

2017-09-25 05:32:26
82.132.89.131:1812eduroam-Srednjoškolski ?a?ki dom u Zadru

4

2017-09-25 05:32:28
193.198.8.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Cvjetno naselje, Zagreb

4

2017-09-25 05:32:30
193.198.17.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Laš?ina, Zagreb

4

2017-09-25 05:32:32
193.198.70.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 1, Osijek

4

2017-09-25 05:32:34
193.198.70.99:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 2, Osijek

0

2017-09-25 05:32:44
193.198.96.59:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Rijeka

4

2017-09-25 05:32:47
193.198.16.195:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 'Stjepan Radi?', Zagreb

4

2017-09-25 05:32:49
193.198.39.120:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Split

4

2017-09-25 05:32:51
193.198.17.120:1812Pristup mreži iz Studentskog doma 'Ante Star?evi?', Zagreb

4

2017-09-25 05:32:53
193.198.27.59:1812Pristup mreži iz Studentskog doma Varaždin

4

2017-09-25 05:32:55
193.198.191.66:1812eduroam usluga Veleu?ilište Velika Gorica

4

2017-09-25 05:32:57
161.53.244.3:1812eduroam usluga Zdravstvenog veleu?ilišta Zagreb

4

2017-09-25 05:33:00
161.53.178.35:1812eduroam usluga Visoke tehni?ke škole u Bjelovaru

4

2017-09-25 05:31:56
161.53.116.8:1812eduroam usluga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:32:00
161.53.116.15:1812eduroam usluga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:33:04
193.198.66.3:1812eduroam usluga Veleu?ilišta u Požegi

4

2017-09-25 05:33:06
161.53.41.3:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta, Sveu?ilišta u Rijeci

4

2017-09-25 05:33:08
161.53.2.220:2812MZOS - pristupna to?ka za eduroam

4

2017-09-25 05:31:43
161.53.78.5:1812eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva, Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:31:15
161.53.47.10:1812eduroam usluga Sveu?ilišta u Puli

4

2017-09-25 05:31:13
161.53.165.3:1812eduroam usluga Sveu?ilišta u Splitu

4

2017-09-25 05:31:34
193.198.34.3:1812eduroam usluga Sveu?ilišta u Splitu

4

2017-09-25 05:31:02
161.53.212.3:1812eduroam usluga Visokog evan?eoskog teološkog u?ilišta

4

2017-09-25 05:33:15
161.53.160.208:1812Radius za Eduroam wireless kampusa Sveucilista u Splitu

4

2017-09-25 05:33:28
91.241.53.7:1812eduroam grad ?akovec

4

2017-09-25 05:33:17
161.53.141.3:1812eduroam usluga Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

4

2017-09-25 05:33:19
161.53.88.3:1812Staroslavenski institut AAI@EduHr

4

2017-09-25 05:33:26
161.53.51.100:1812eduroam usluga Kineziološkog fakulteta

4

2017-09-25 05:33:21
161.53.126.55:1812eduroam usluga Stomatološkog fakulteta

4

2017-09-25 05:33:30
193.198.6.14:1812Pristup mreži iz Studentskog doma ?akovo

4

2017-09-25 05:33:13
161.53.240.16:1812eduroam usluga Nacionalne sveu?ilišne knjižnice u Zagrebu

4

2017-09-25 05:33:32
193.198.70.5:1812Usluga eduroam Studentskog centra u Osijeku

4

2017-09-25 05:33:34
148.251.217.24:1812eduroam usluga Visoke škole za sigurnost

4

2017-09-25 05:33:37
213.147.104.156:1812eduroam grad Zagreb

0

2017-09-25 05:33:47
31.147.204.241:1812eduroam wi-fi Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu

4

2017-09-25 05:33:56
31.147.204.240:1812eduroam wi-fi Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu

4

2017-09-25 05:33:51
161.53.38.3:1812eduroam usluga Sveu?ilišne knjižnice u Splitu

4

2017-09-25 05:33:49
193.198.217.3:1812eduroam WIFI Zagreba?ke škole ekonomije i managementa

4

2017-09-25 05:33:58
161.53.209.3:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Osijek

4

2017-09-25 05:34:02
185.50.12.50:1812eduroam grad Opatija

4

2017-09-25 05:34:06
161.53.204.6:1812eduroam usluga Filozofskog fakulteta u Osijeku

4

2017-09-25 05:34:11
161.53.2.75:1812eduroam usluga Rektorata Svu?ilišta u Zagrebu u sastavu UNIZG-WLAN

4

2017-09-25 05:34:09
161.53.39.242:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2017-09-25 05:34:21
161.53.39.243:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2017-09-25 05:34:31
161.53.39.244:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2017-09-25 05:34:41
161.53.39.245:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2017-09-25 05:34:51
161.53.39.246:1812Studentski restoran SKVUŠ Šibenik

0

2017-09-25 05:35:01
161.53.149.3:1812eduroam usluga Sveu?ilišne knjižnice Rijeka

4

2017-09-25 05:35:03
161.53.226.30:1812EDURoam Radius

0

2017-09-25 05:35:13
31.147.204.186:1812Usluga beži?nog spajanja na internet Me?imurskog veleu?ilišta u ?akovcu

4

2017-09-25 05:35:15
193.198.63.47:1812eduroam usluga Sveu?ilišta Sjever

4

2017-09-25 05:35:18
161.53.95.13:1812eduroam usluga Agronomskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:35:20
193.198.2.3:1812eduroam usluga Veleu?ilišta u Karlovcu

4

2017-09-25 05:35:22
193.198.38.57:1812eduroam usluga Mediteranskog instituta za istraživanje života

4

2017-09-25 05:35:24
161.53.128.16:1812eduroam usluga Instituta Ru?er Boškovi?

4

2017-09-25 05:35:28
161.53.129.139:1812eduroam usluga Instituta Ru?er Boškovi?

4

2017-09-25 05:35:26
161.53.127.4:1812eduroam usluga Geotehni?kog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:35:31
161.53.239.3:1812eduroam usluga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:35:33
161.53.238.3:1812eduroam usluga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:35:35
161.53.97.10:1812eduroam usluga Fakulteta prometnih znanosti Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:35:37
161.53.108.3:1812eduroam usluga Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

4

2017-09-25 05:31:40
161.53.216.35:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:34:00
161.53.216.16:1812eduroam usluga Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:32:23
193.198.107.9:1812StuDOM usluga Veleu?ilišta "Marko Maruli?" u Kninu

0

2017-09-25 05:35:47
193.198.107.10:1812StuDOM usluga Veleu?ilišta "Marko Maruli?" u Kninu

0

2017-09-25 05:35:57
161.53.191.11:1812eduroam usluga U?iteljskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

4

2017-09-25 05:35:59
161.53.1.253:1812Nadzor mrežne infrastrukture

0

2017-09-25 05:36:11